Konstruktör/Projektledare

 

bulletKonstruera och dimensionera om- och tillbyggnader av processutrustning

bulletTa fram flödeslayouter samt ritningar för ändring av byggnader

bulletInitiera förstudier och ta fram investeringsunderlag

bulletI förekommande fall genomföra investeringen genom projekt
 
 

                           ©Bengt Svanlind