Projektledare

 

bulletProjektering av ny- om- och tillbyggnader av produktionsutrustning
och lokaler

bulletBudget- och kostnadsansvarig för projekten

bulletUpprätta flödesscheman, konstruktions- och layoutritningar

bulletAnsvara för leverans och arkivering av dokumentation

bulletTa in offerter och leda upphandlingar

bulletLeda och samordna montage, drifttagning och intrimning av
utrustning

bulletAttestera fakturor
 
 

                           ©Bengt Svanlind