Konstruktör/Underhållsingenjör

 

bulletPlanera underhållsstopp tillsammans med produktions- och underhållspersonal

bulletTillse att reservdelar och externa resurser finns på plats vid utsatt tid

bulletUppföljning av respektive stopp

bulletTa fram konstruktions- och ritningsunderlag för reparation och/eller ombyggnad
av processutrustning

bulletArkivera dokumentation enligt gällande rutiner
 
 

                           ©Bengt Svanlind