Uppåt Innehåll Kontakt

Om Pro Agens Tjänster Referenser Om mig själv

 

Arbetslivserfarenhet Utbildning Övrigt

Jag är född 1959 och uppväxt i Mölndal, en kommun strax söder om Göteborg. Efter avslutad grundskola gick jag på gymnasiet och utbildade mig till svetsare & plåtslagare. Gymnasiestudierna avslutades 1977 och jag tog anställning som maskinreparatör på AB Papyrus, ett pappersbruk beläget i Mölndal.
Tiden som maskinreparatör var mycket lärorik och utvecklande då det i befattningen krävdes kompetens i såväl svarvning och fräsning som svetsning och reparationer/ombyggnader av all mekanisk utrustning som tillhör en processindustri.
Då produktionsverksamheten kördes i kontinuerlig drift, så ingick jourtjänst i befattningen när man ansågs självständigt kunna lösa de underhållstekniska problem som kunde uppstå under nätter och helger. Ordinarie underhållspersonal fanns då inte tillgänglig.

Efter 6 år som reparatör, med undantag för en kort sejour som ventilationsplåtslagare, kände jag ett starkt behov av att gå vidare. Så jag läste in särskild gymnasiekompetens på komvux. Detta innebar att läsa in NA-linjens matematik, fysik, kemi och biologi, dessutom repeterade jag min tidigare gymnasieengelska och svenska.
Tanken med detta var att jag skulle gå vidare med eftergymnasiala studier.

1984 blev Chalmers Tekniska Högskola min nästa anhalt, och Maskinteknik var det naturliga valet. Huvudinriktningen blev Konstruktion/Hållfasthetslära med inslag av Energiteknik, Strömningsmaskinteknik och Materiallära.
Efter mina civilingenjörsstudier återvände jag till Papyrus för att börja arbeta som konstruktör/projektledare mm.

2004 var det dags för ytterliggare ett steg framåt och sjösätta nästa projekt .
Pro Agens blev namnet på den konsultfirma som jag registrerade mars 2004.

 

 

                           ©Bengt Svanlind