Datasystem/säkerhet Y2K

Vid övergången till det nya millenniet fanns både risk och oro för att problem skulle kunna komma att uppstå i alla typer av dator- och processystem som innehöll klocksystem vilka beaktar årtal.

Mot bakgrund av detta startades ett projekt vars målsättning var att upprätta en beredskapsplan för att klara produktion, kvalitet, leverans och säkerhet även vid eventuella "millenniumproblem".

Projektet startades våren 1999 och avslutades ca 1 år senare.

Endast ett fåtal system visade sig befinna sig i riskzonen men då dessa byttes ut kunde millennieskiftet passera utan några problem.

Positivt i sammanhanget kan sägas att man fick en uppdatering av alla datasystemen och därmed en aktuell beredskapsplan.

 

                           ©Bengt Svanlind