Färgstyrning pappersmaskin


Pm4 är en pappersmaskin som producerar färgat papper men som före investeringen inte hade någon kontinuerlig kvalitetskontroll på vare sig färgvariationer eller tjockleksprofil.

Projektet innebar installation av nya färgpumpar, ny rördragning, ny mätram med nya mäthuvuden samt uppgradering/utökning av pappersmaskinens styrsystem.

Resultatet medförde en "on line" kvalitetskontroll och justering av färgprofil. Dessutom investerades det i utrustning för att justera tjockleksprofilen.