Flytt av rullpackningsmaskin


En rullpackningsmaskin används för att, som i detta fallet, plasta in rullarna för leverans till kund.
Maskinens tidigare placering var inte bra ur flödessynpunkt. Vidare så var man var i behov av de ytorna som maskinen och dess arbetsutrymme tog i anspråk.

För att råda bot på detta flyttades maskinen till en annan byggnad. Att flytta maskinen innebar i sig inte några svårigheter men för att få en bra arbetsmiljö, ett bra produktionsflöde samt erhålla en säker lagerhållningsyta för rullarna krävdes såväl viss ny utrustning som en del byggnadsarbeten.
Den ny utrustningen utgjordes bl.a. av en ny lastbrygga inklusive lasthus och vädertätning samt en ny arbetsplattform som maskinen skulle placeras på.
Beträffande byggnadsarbetena så bestod dom i att gjuta ett nytt golv och byta ut dom
gamla englasfönsterna och bågar mot nya treglas med bågar.

 

 
 

                           ©Bengt Svanlind