Ny A4-linje


Då pappersbruket har riktat in sig mot att vara en producent av specialprodukter samt att den befintliga A4-linjen dels var väldigt gammal och dels att den hade alldeles för liten kapacitet fick jag i uppdrag att genom en en förstudie ta fram kostnader och layoutförslag för en ny A4-linje.
Bruket i Mölndal hade sen en tid tillbaka köpt en begagnad linje från ett systerföretag inom StoraEnso.

Det förslaget som togs beslut om innebar att vi flyttade en arkskärmaskin för klippning av kartongrullar och därigenom fick tillgång till en ny lokal. Arkskärmaskinen monterades upp tillsammans med en gemensam arbetsplattform med en annan arkskärmaskin.

Den nya A4-utrustningen fick en ordentlig genomgång och uppfräschning samt ett nytt styrsystem. Ett antal nya transportörer fick köpas in för anpassning av lokaler och produktionsflöde. Vidare så investerade vi i en ny lådpackningsmaskin.
Eftersom tillverkningen av pappret sker på markplan, emedan A4-linjen är placerad en våning upp var vi tvungna att ta fram en logistiklösning för transport av rullarna till A4-linjen. Lösningen blev en rullhiss samt en helautomatisk rulltruck.

Vad det gäller byggnadsarbetena så blev dessa relativt omfattande med delvis nytt golvbjälklag och delvis förstärkning av det gamla, nya fönster, ny golvyta mm.

För att få en bra uppstart produktionsmässigt krävdes utbildning av både operatörer och underhållsfolk. Med generös hjälp från säljaren av maskinen, genom att låta operatörs- och underhållspersonal praktisera vid en systermaskin hos dom under några veckor, fick dom den utbildning som krävdes för att klara av att starta upp maskinen i Mölndal. Dessutom deltog några av deras operatörer vid uppstarten vilket var till stor hjälp.

 
 

                           ©Bengt Svanlind