Ny kemikaliestation

I ett led att sänka råvarukostnader, och därmed förbättra produktiviteten, beslutades det att installera i en ny och större bufferttank för en kemikalie vars uppgift är att rena färskvattnet.

Vinsten låg i ökad mängd vid varje leverans och därmed färre leveranser vilket ju ger lägre transportkostnader per mängd kemikalie.

Motsvarande installation gjordes även för rening av utsläppsvattnet.

Montaget bestod i iordningställande av grus/sandbotten. På denna monterades gjutna L-stöd. Därefter placerades en gummiduk som tätning. Tanken monterades sedan i invallningen. Två transportpumpar installerades och en slangledning drogs genom ett skyddsrör till den befintliga tanken. Skyddsrör och slang grävdes ner i marken.
Transportpumpar och nivågivare i tanken implementerades i det befintliga styrsystemet.

 

                           ©Bengt Svanlind