Ny lastbrygga

På grund av ökat flöde av arkad kartong blev det nödvändigt att investera i ytterliggare en ny lastbrygga. I investeringen ingick även en ny snabbport samt renovering och breddning av en nedfartsramp.

Montage utfördes av leverantören, dock fordrades gjutning av plintar och gjutning av en ny markplatta före montaget.
Vidare så krävdes en konstruktionsändring av en fackverksbalk för det befintliga skärmtaket.

 

                           ©Bengt Svanlind