Ny lokalventilation och befuktning


Inom pappersindustrin finns det två grundläggande anledningar till att "rätt" lokalmiljö erhålls. Den ena är naturligtvis att det ur arbetsmiljösynpunkt är viktigt att det är rätt temperatur och luftfuktighet. Men det är av mycket stor vikt att även pappret "lever" i rätt miljö och anledningen till detta är att pappret skall bibehålla de egenskaper som kunderna lovas.

För att kunna svara upp mot dessa anledningarna byttes den gamla och utrangerade ventilations- och befuktningsanläggningen ut till en modern och betydligt energieffektivare anläggning.

 

                           ©Bengt Svanlind