Ny supercalander


En supercalander är en maskin som i princip består av en valsstapel med 12 st. valsar. Genom att låta pappret passera genom stapeln med relativt hög hastighet, högt tryck och hög temperatur får man upp glansen på pappret.
Då den gamla calandern var gammal och utrangerad var man tvungen att byta ut den.

Lösningen blev att vi köpte en begagnad maskin "på rot" från ett dåvarande systerbruk i Danmark.
Maskinen var relativt ny, bara tre år, dock med ett omodernt styrsystem.

Ett genomförande av denna investeringen innebar demontage och hemtransport av calandern och vid installationen i Mölndal implementerades ett nytt styrsystem. Vidare så fick maskinen en ordentlig genomgång och renovering före montage.

Relativt omfattande byggnadsarbeten var nödvändiga då calandern dels krävde mer plats än den gamla och dels att den inte skulle placeras på samma plats.
I grova drag innebar byggnadsarbetena rivning av en bärande vägg, sprängning av en bergsknalle belägen endast 1 dm under golvet och förstärkning av golvbjälklaget då pappersrullarna skulle transporteras med hjälp av en ny rulltransportör, se bild.
Dessutom skulle byggnadsarbeten och montage ske under full produktion utan några störningar.

Resultatet blev en modern maskin som gav en bättre kvalitet, högre produktion och lägre underhållskostnader samt nöjdare personal då dom oplanerade stoppen minskade avsevärt.

 

                           ©Bengt Svanlind