Ny utrustning för tompallar


Ny utrustning för tompallar var en vidarutveckling av projektet "Ny förpackningsmaskin" som ju hade som delmål få en produktivitetsförbättring.

Innan denna investeringen matades pallarna in en och en manuellt. Men med hjälp av dessa pallmagasinen kan man med hjälp av en truck lasta på ett flertal pallar i pallmagasinen. Dessa pallmagasin installerades med ett styrsystem som man via en kontrollpanel ställer in när en ny pall skall matas in förpackningsmaskinen per automatik.

 

                           ©Bengt Svanlind