Nya bladbalkar


Pm5 är pappersmaskin som tillverkar s.k. dubbelbestruket papper, d.v.s. baspappret beläggs med ett ytskikt på bägge sidorna.
Det är då av yttersta vikt att pålägget får dels rätt tjocklek och dels att tjockleksprofilens avvikelser i både längs och tvärsriktning håller sig inom dom uppsatta kvalitetsnormerna.

Denna investering innebar i grova drag att nya bladbalkar med möjlighet att styra påläggets tjocklek tvärs pappersbanan installerades. För att kunna mäta det s.k. ärvärdet monterades en ny mätram med nytt mäthuvud. Tillsammans med implementering av ett delvis nytt styrsystem fick man ett verktyg för att mata in ett börvärde som jämfördes med ärvärdet och en justering av profilen görs per automatik "on line". Resultatet har blivit en jämnare och bättre kvalitet.

 

                           ©Bengt Svanlind