Ombyggnad av brandceller

Efter ett antal ändringar av produktionsflöden och byggnader genom åren hade några brandceller blivit för stora för att hålla tillräckligt hög säkerhetsnivå.
För att åtgärda detta beslutades det att installera avskärmning med hjälp av brandjalusi.
Brandjalusiet implementerades i det befintliga brandlarmsystemet.
 

                           ©Bengt Svanlind