Ombyggnad av kemikalietankar

Efter en produktutveckling av bestruket papper stod det klart att det var tvunget att separera två kemikalietankar.

Ombyggnaden utgjordes av ny rördragning, renovering och installation av två begagnade pumpar. Vidare krävdes ändring/komplettering av styrsystemet då pumpar, ventiler och flödesmängd styrs direkt från den s.k. "smetköksdatorn".

 

                           ©Bengt Svanlind