Ombyggnad av pressparti


Motiveringen med denna investering var att öka produktionen genom att förbättra avvattningen och höja temperaturen av pappret innan det gick in i det s.k. torkpartiet.

Presspartiet byggdes om och nya valsar monterades. Vidare så installerades en ny ånglåda med profilstyrning, dels höja temperaturen och dels få kontroll över papprets temperaturprofil.
Dessutom monterades en ny upplösares under maskinen. För att möjliggöra detta var vi tvungna att schakta ur ett nytt utrymme under maskinen samt gjuta golv och väggar.
Schaktning och gjutning genomfördes under full produktion.

 

                           ©Bengt Svanlind