Ombyggnad av travers


Ett sätt att förbättra produktiviteten är att öka rullbredd och/eller rulldiameter vid pappersmaskinen. Detta medför ju dels färre rullbyten och dels mindre s.k. utskott per rulle.
Dock innebär det ökade påkänningar på både traversbalkar och traversbanor.

Förstärkningen på en av traverserna genomfördes under ett storhelgsstopp utan några som helst komplikationer.

 

                           ©Bengt Svanlind