Uppåt Startsida Innehåll Kontakt

Arbetslivserfarenhet Utbildning Övrigt

 

Utbildning

Utbildning med regelbestämd kompetensprövning

bullet1984-1989; Chalmers Tekniska Högskola: Civilingenjör - maskinteknik
bullet1983-1984; Komvux: Gymnasiekompetens
bullet1975-1977; Gymnasieutbildning: Verkstadsteknik - plåt- & svetsteknik

 

Internutbildning

   1. Teknik

bullet1998, 2 dgr: IIR Utbildning AB - Projektledning
bullet1997, 2 dgr: Protoma - pump- & tätningsteknik
bullet1996, 2 dgr: SSG - kontrakt och kontraktsskrivning
bullet1992, 2 dgr: SSG - Projektering och upphandling av röranläggningar

    2. Juridik

bullet1997, 1 dgr: Lokala SVG - avtal
bullet1996, 1 dgr: Allmänna anställningsvillkor - tolkning
bullet1996, 1 dgr: Arbetsrätt

    3. Data

bullet2001, 2 dgr: MathCad - fortsättningskurs
bullet2000, 2 dgr: MathCad - grundutbildning
bullet1999, 1 dgr: Tidredovisningssystem

    4. Social - & Ledarskapsutbildning

bullet1998, 2 dgr: Planeringssamtal med arbetsledare
bullet1996, 1 dgr: Rehabilitering
bullet1995, 6 dgr: Arbetsledarutbildning
bullet1995, 1 dgr: Idhammar - Produktionsanpassat Underhåll

    5. Labb & miljöutbildning

bullet1997, 1 dgr: EMAS - Lagar & Förordningar
bullet1996, 1 dgr: EMAS - Mål & Strategier
bullet1996, 1 dgr: EMAS - Miljöutbildning

 

 
 

                           ©Bengt Svanlind