Uppåt Innehåll Kontakt

Om Pro Agens Tjänster Referenser Om mig själv

 

Pro Agens registrerades som företag mars 2004 och har som
ledstjärna att verka som ett modernt konsultföretag med god
entreprenörsanda.

Pro Agens är ett företag vars ryggrad ligger i att arbeta i
projektform, dvs. att arbeta inom klart definierade tid- och
kostnadsramar med projektets målsättning i fokus.

Med kunden i centrum, god kommunikation och hög kompetens
mixat med ett stort engagemang och ett brett kontaktnät inom
entreprenörs- och leverantörsvärlden, har dom fundamentala
förutsättningarna skapats för ett genomförande enligt uppställda mål.

 
 

                           ©Bengt Svanlind