Uppåt Innehåll Kontakt

Om Pro Agens Tjänster Referenser Om mig själv

 

Projektledning konstruktion Hållfasthetsberäkning

bulletI projektledarrollen genomförs förstudier,
förprojektering, upphandling, genomförande
och avslut enligt uppställda mål.

 

bulletKonstruktionsarbetet omfattar framtagning av
lösningar på era problem. Om tillverkning och
leverans av maskiner/utrustning önskas, så om-
besörjes detta också.

 

bulletAlla hållfasthetsberäkningar sker i modern dator-
miljö med hjälp av beräkningsprogram som klarar
de mest avancerade beräkningar, bl.a. FEM-analyser.

 

bulletAll dokumentation levereras till kund enligt
önskemål.
 
 

                           ©Bengt Svanlind